Ваш кошик порожній.

Публічний договір (ОФЕРТА)

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

 

Цей публічний договір (оферта)  (далі - Договір) є офіційною пропозицією (публічною офертою) особам укласти з адміністратором онлайн-магазину “Парада” (фізична особа-підприємець Щербатова Людмила Вітольдіївна, РНОКПП2250009866,  а також інші суб'єкти господарювання, які на договірних засадах взаємодіють з ФОПом)

[1]   договір замовлення та придбання наявного в онлайн-магазині “Парада” товару.

 

Особа, яка замовляє товар (надалі - Покупець), вважається такою, що прийняла умови Договору в повному обсязі, без будь-яких обмежень, застережень і винятків з моменту його акцептування, а саме залишення запиту на замовлення Товару. 

 У разі незгоди з умовами цього Договору з боку Покупця, останній зобов'язаний не здійснювати дії направленні на замовлення Товару, в тому числі і до його виготовлення, а замовлення підлягають автоматичному скасуванню.

Відповідно до статей 205, 633, 634, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Договорі умов шляхом направлення запиту на замовлення Товару, особа, яка провадить акцепт Договору, стає Покупцем (акцепт Договору рівнозначний укладенню/підписанню Договору на умовах, викладених в цьому публічному договорі (оферті)).

 

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

                    1.1.          Інтернет-магазин - магазин з представленим асортиментом в мережі “Інтернет”, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються там само, всередині мережі (на сайті інтернет-магазину).

                    1.1.          Інста-магазин - магазин з представленим асортиментом в мережі на соціальних сторінках, де відбувається прямий продаж товарів споживачеві. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода відбуваються як через обмін приватними повідомленнями в мережі, так і через будь-який канал зв’язку, який з'єднує Продавця з потенційним Покупцем.

                    1.2.          Онлайн-магазин/Магазин - інтернет-магазин, інста-магазин, магазин в соціальних мережах, таких як Facebook Tik-Tok та інші, розміщена інформація в каналах, чатах та групах месенджерів, а також в публічних групах месенджерів, де можна здійснити замовлення товару.

                    1.3.          Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту/Сторінки/Месенджера запит Покупця на здійснення купівлі або замовлення, виготовлення обраних ним Товарів.

                    1.4.          Користувач – особа, що переглядає інформацію на Сторінці.

                    1.5.          Месенджер – система обміну миттєвими повідомленнями, фотографіями, відео, аудіозаписами та для групових чатів, яка створена на базі платформ Facebook або Instagram і містять прив’язку до Сторінки онлайн-магазину “Парада”, а також інші незалежні системи миттєвого обміну інформації, які прив’язані до номеру телефону власника та адміністратора інста-магазину “Парада”. Серед таких систем обміну повідомленнями - Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та інші.

                    1.6.          Покупець – особа, яка має на меті придбання Товарів і направила Продавцю замовлення через Сайт/Сторінку/Месенджер.

                    1.7.          Сайт - веб-сайт інтернет-магазину, що розміщений в мережі Інтернет, а також відповідні сторінки в соціальних мережах, які ведуть на сторінки сайту або продають продукцію із аналогічним асортиментом під адмініструванням Продавця. Для цілей цього Договору такий веб-сайт  розміщений в мережі інтернет за посиланням http://www.parada-ua.com/ua/.

                    1.8.          Сторінка соціальної мережі (Сторінка) - сторінки в соціальних мережах “Instagram” (https://www.instagram.com/parada_boutique) , “Тік-Ток” та “Facebook”, в програмах обміну миттєвих повідомлень  Viber, WhatsApp, Telegram, Signal та інші, в яких розміщена інформація про товар онлайн-магазину “Парада” .

                    1.9.          Товар - товари, що пропонуються до продажу Продавцем, зображення та/або опис яких розміщено на Сайті та Сторінках.

 

 

 1. Загальні положення

                    2.1.          Договір є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить усі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Товарів на визначених нижче умовах.

                    2.2.          Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду з усіма положеннями та правилами цього Договору та політик, правил та інших сторінок Сайту/Сторінки, без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

                    2.3.          Моментом Акцепту є одна з перерахованих дій, а саме:

                                   2.3.1.          направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту або Сторінки;

                                   2.3.2.          підтвердження замовлення в діалоговому вікні Месенджера та через будь-який канал зв’язку, який з'єднує Продавця з потенційним Покупцем.

                    2.4.          Електронний договір купівлі-продажу Товарів вважається укладеним з моменту одержання Продавцем оформленого користувачем Замовлення з обраними Товарами або закінчення діалогу в діалоговому віконечку приєднаних до Сайту, Сторінки соціальної мережі або Месенджеру. Діалог в такому месенджері має містити в собі всі реквізити притаманні для Замовлення - найменування Товару, його ціна, умови оплати та доставки.

                    2.5.          Факт одержання Замовлення через Сайт підтверджується отриманням Покупцем на адресу електронної пошти електронного листа чи дзвінка на телефонний номер, вказаний Покупцем при реєстрації.

                    2.6.          Якщо замовлення Товару проходить через обмін повідомленнями на Сторінці або в Месенджерах, то одержання Замовлення підтверджується отриманням Покупцем відповідного повідомлення в переписці на Сторінці або в Месенджері про формування та прийняття такого Замовлення до виконання.

 

 

 1. Предмет Договору

                    3.1.          Продавець зобов’язується здійснити продаж на підставі Замовлення, оформленого Покупцем через Сайт/Сторінку або будь-який інший канал зв'язку, а Покупець зобов’язується прийняти Товар та сплатити його вартість.

                    3.2.          Цей Договір, крім іншого, також регулює питання:

                                   3.2.1.          вибору Покупцем Товарів та оформлення Замовлень;

                                   3.2.2.          обробка Замовлень Продавцем та здійснення доставки Покупцеві;

                                   3.2.3.          умови та порядок оплати Покупцем замовленого Товару;

                                   3.2.4.          згода на обробку персональних даних та політики використання таких даних;

                                   3.2.5.          будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

 

 1. Порядок оформлення замовлення

                    4.1.          До початку замовлення Покупець уважно ознайомлюється з описом Товару на Сайті/Сторінці і приймає для себе рішення для замовлення. Адміністрація онлайн-магазину цим підтверджує, що вся інформація про Товар зазначена в описі Товару і його характеристиках, які є на Сайті/Сторінці, відповідають дійсному опису Товару.  Оформлення замовлення на Сайті/Сторінці є свідченням того, що Покупець ознайомився з таким описом і прийняв на себе ризики такої покупки, особливо в частині вибору розмірів і замірів. Якщо інформації недостатньо для здійснення покупки, або заявлений розмір Товару не відповідає вимогам і очікуванням Покупця, то Покупець має відмовитись від подальших дій направлених на замовлення Товару.

                    4.2.          Покупець самостійно оформляє Замовлення на Сайті шляхом додавання обраних ним Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки на Сайті, або шляхом надсилання відповідного запиту-повідомлення в Месенджер.

                    4.3.          Покупець є відповідальним за достовірність даних, зазначених у Замовленні. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов'язаних з невірним вибором розміру Товару, доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить одержувачеві, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару.

                    4.4.          Після отримання Замовлення в години роботи онлайн-магазину (з режимом роботи магазину можна ознайомитись за посиланням http://www.parada-ua.com/ua/shipping-returns) менеджери онлайн-магазину зв'язуються з Покупцем для уточнення замовлення та надання реквізитів для оплати.

                    4.5.          У випадку, коли після оформлення Замовлення виявиться, що один або декілька товарів з Замовлення відсутні на складі Продавця, або виготовлення його затруднено, Продавець зв’язується з Покупцем для уточнення Замовлення.

                    4.6.          У випадку якщо Покупець протягом 3 (трьох) календарних дні[2] в не відповідає по вказаним контактним даним у Замовленні (п. 4.4. Договору), або не погоджується на отримання Замовлення без товарів, яких немає в наявності у Продавця в даний момент на складі (п. 4.5. Договору), Продавець має право відмінити Замовлення та видалити його з системи, повідомивши про це Покупця відповідним повідомленням або іншим доступним каналом зв'язку з Покупцем.

                    4.7.          Завершення формування замовлення є акцептом цього публічного договору.

 

 1. Ціна Товару та його оплата 

                    5.1.          Ціна Товару визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній веб-сторінці Сайту, у відповідних сториз, дописах соціальних мереж чи в Месенджері.

                    5.2.          Вартість Замовлення визначається шляхом додавання ціни всіх обраних Товарів, поміщених у віртуальний кошик. До ціни замовлення може бути додана ціна доставки, якщо є така технічна можливість на Сайті і така оплата була обрана Покупцем. До вартості Замовлення можуть бути застосовані відповідні розміри знижок/економій (в разі їх наявності).

                    5.3.          Вартість замовлення не підлягає перегляду з боку Покупця.

                    5.4.          Сплата за Товари здійснюється Покупцем в сумі, що відповідає загальній вартості Замовлення, вказаній на веб-сторінці або повідомленню в діалоговому вікні месенджеру до завершення Замовлення, з урахуванням розміру всіх знижок/економій. Якщо під час подальшої обробки Замовлення буде встановлено відсутність Товару або необхідності додавання додаткових витрат, то Продавець додатково узгоджує суму Замовлення з Покупцем. 

                    5.5.          Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури Товарів.

                    5.6.          Покупець протягом 48 годин оплачує замовлений Товар за реквізитами вказаними Продавцем.

                    5.7.          Оплата за Товар здійснюється у гривні.

                    5.8.          Якщо протягом строку, який вказаний в п. 5.6. Договору, не буде здійснено перерахування грошових коштів за замовлений Товар, то замовлення скасовується і Покупець при бажання може оформити замовлення повторно.

                    5.9.          Продавець вправі надавати знижки на Товари та впроваджувати програми лояльності. Види знижок, бонусів порядок та умови їх нарахування зазначаються на Сайті/Сторінці і можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

                 5.10.          Продавець може самостійно надати знижку на замовлений Товар, про що повідомляє Покупця.

                 5.11.          Для оплати доставки, якщо інше не вказано на сторінці із умовами оплати, застосовуватись такі правила оплати доставки та комісії за перерахунок оплати:

                                5.11.1.          Оплата доставки у відділення Нової пошти сплачується Покупцем;

                                5.11.2.          Комісія за переказ коштів банком, сплачується Покупцем.

                 5.12.          Продавець може здійснювати продаж товару, який має брак чи інші недоліки за зниженими цінами. Товар, придбаний як товар із знижкою через брак чи інші недоліки, поверненню не підлягає.

 

 1. Умови виконання Замовлення, доставки та отримання замовлень  

                    6.1.          У випадку, якщо доставка Замовлень здійснюється службами доставки (далі – Компанії-перевізники/Поштові оператори), шляхом Акцепту цієї Публічної оферти, Покупець у повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів Компаній-перевізників. З умовами таких Правил можна ознайомитись на веб-сайтах відповідних Компаній-перевізників.

                    6.2.          Відправка та пересилка Товару здійснюється виключно поштовим оператором “Нова пошта” (https://novaposhta.ua/). 

                    6.3.          Факт отримання Замовлення з обраними Товарами та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує фактом отримання в компанії-перевізника цього Товару та оплатою за таку доставкувласним підписом у товарно - транспортній/експрес накладній, та/або у видатковій накладній в момент отримання Замовлення.

                    6.4.          На Покупця покладений обов’язок оглянути Товар в відділенні Компанії-перевізника або в присутності кур’єра та засвідчити його відповідність замовленій номенклатурі.

                    6.5.          Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику у кількості, зазначеній Покупцем в Замовленні, в комплектності згідно з Замовленням, в належному стані і якості.

                    6.6.          Затримки в доставці можливі за невизначених обставин, що виникають за умов, які знаходяться поза межами впливу Продавця та/або Компанії-перевізника.

                    6.7.          Під час доставки, Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, що зазначена в Замовленні в якості одержувача (далі і Покупець, і третя особа іменуються - «Одержувач»). При цьому Сторони прийшли до згоди, що у відносинах між Покупцем та Продавцем особою, яка є належною стороною в цих правовідносинах є саме та особа, яка здійснила замовлення незалежно від того, хто здійснив оплату, та отримує таке відправлення.

                    6.8.          У випадку неможливості отримання Замовлення Одержувачем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати відомості про Замовлення (номер відправлення, ПІБ Одержувача), а також оплатити вартість доставки Замовлення в повному обсязі або надати документ, що засвідчує його оплату.

                    6.9.          У разі відмови Одержувача від отримання Товарів, Товари повертаються Продавцю, а замовлення скасовується. Витрати по зворотній доставці відшкодовуються Покупц[3] ем.

                 6.10.          Ризик випадкового пошкодження Товару переходить до Одержувача з моменту передачі йому Замовлення і проставлення Одержувачем підпису в документах, що підтверджують доставку Замовлення.

                 6.11.          Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Замовлень, Покупець може з'ясувати за контактними даними Продавця в розділі контактів зручним для Покупця способом.

                 6.12.          При повторному замовленні через певний проміжок часу колір та розмір замовленого Товару можуть мати неістотні відмінності, про що Покупець вважається попередженим і претензії в цій частині не приймаються. 

 

 

 1. Повернення замовлень  

                    7.1.          При отриманні Товарів від будь-якого поштового оператора Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо у відділенні поштового оператора пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

                    7.2.          У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному Акті про виявлені недоліки довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та особою-представником поштового оператора, через який було здійснено доставку замовленого Товару. При можливості, недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Після підписання Акту про виявлені недоліки, Товари повертаються особі, що здійснила доставку Замовлення.

                    7.3.          Виконання п. 7.1 та п. 7.2 Договору є обов'язковим для подальшого розгляду претензій про Товар. Будь-які претензій щодо цілосності та комплектності товару без виконання п. 7.1 та п. 7.2 Договору не розглядаються Продавцем.

                    7.4.          В випадку виявлення недоліків Товару протягом 14 днів з моменту отримання Товару та збереження товарного виду, упаковки і т.д., то Покупець зобов'язаний повідомити про такі недоліки із обов'язковою фото- та відеофіксацією таких недоліків. Відсутність фото та відео є підставою для відмови в розгляді таких претензій. [4] 

                    7.5.          Після розгляду фото- і відеодоказів Продавець надсилає Покупцю заяву на повернення встановленої форми, яку має заповнити Покупець та надіслати на електронну пошту mod@ua-parada.com чи в Месенджер Продавцю.

                    7.6.          В заявці, яка вказана в п. 7.5. Договору, серед іншого має бути зазначена така інформація:

 •       причини повернення Товару;
 •       прізвище, ім'я і по-батькові;
 •       РНОКПП особи, яка звертається за поверненням;
 •       повні банківські реквізити, особи, яка оплачувала покупку (IBAN рахунку та МФО банку);
 •       дати, коли були перераховані грошові кошти та розмір такого платежа.

                    7.7.          Покупець направляє через поштового оператора “Нова Пошта” Товар, про який домовлено з Продавцем на обмін чи повернення. Відправка здійснюється за рахунок Покупця на вказане Продавцем відділення поштового оператора “Нова Пошта”. Відправки на інші відділення Продавцем не приймаються.  [5] 

                    7.8.          За результатами розгляду претензії та після отримання Товару Продавець може запропонувати такі варіанти:

                                   7.8.1.          знижку на придбаний Товар;

                                   7.8.2.          обмін Товару на наявний;

                                   7.8.3.          повернення грошових коштів.

                    7.9.          Повернення грошових коштів здійснюється протягом 3 банківських днів і виключно на банківські реквізити особи, від якої була здійснена оплата замовленого Товару.

 

 1. Відповідальність сторін

                    8.1.          У випадку порушення умов оплати послуг Продавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

                    8.2.          Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Менеджерів та інста-магазину.

                    8.3.          Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з чинним законодавством України.

 

 

 1. Форс-мажор

                    9.1.          Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за укладеним електронним договором купівлі-продажу, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору та які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

                    9.2.          Покупець, для якого стало неможливим виконання зобов'язань через настання форс-мажорних обставин, повинен негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин.

 

 1. Строк дії Договору

                 10.1.          Договір діє протягом 2 (двох) місяців від дня оформлення Замовлення  або інший строк, який вказано на сторінці Сайту.

                 10.2.          Продавець та/або Адміністратор Сайту має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у випадку невиконання Покупцем своїх обов'язків за цим Договором.

                 10.3.          Продавець та/або Адміністратор Сайту може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку. У випадку незгоди зі зміненими умовами Покупець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

 

 1. Інші умови

                 11.1.          Фотографії Товару, що містяться на сторінках Сайту є простими ілюстраціями і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки. В будь-якому випадку, інформація, яка зазначена на сторінках Сайту/Сторінки є вичерпною і іншої додаткової інформації у Продавця немає. Відсутність такої інформації є підставою для відмови в покупці Товару.

                 11.2.          Продавець може здійснювати аудіо фіксацію розмов з використанням відповідного телекомунікаційного обладнання. При чому Продавець може не попереджати про факт здійснення аудіо фіксації шляхом усного застереження. Такий запис може вчинятись Продавцем для реалізації Продавцем своїх прав та законних інтересів, а також, з метою підвищення якості надання послуг тощо. Продавець керується твердженням, що потенційний Покупець/Покупець, який не згоден з аудіо- фіксацією розмови, має змогу не продовжувати спілкування з представником Продавця в будь-який момент часу.

                 11.3.          Гарантійний строк Товару становить один місяць з дати отримання Товару Покупцем.

 

 1. Права інтелектуальної власності

                 12.1.          Усі права на контент, який розміщено на сторінка Сайту, Сторінках соціальних мереж, Месенджерах, а також на всі матеріали належать Продавцю або його партнерам, які надали Продавцю згоду на розміщення таких матеріалів.

                 12.2.          Права інтелектуальної власності на матеріали, використані на Сайті і Сторінка зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Продавцю.

                 12.3.          Зазначений контент може бути використаний наступними способами: шляхом ознайомлення з ним (шляхом перегляду, прочитання, прослуховування, іншого ознайомлення в залежності від виду Контенту, а також шляхом відтворення виключно в особистих цілях).

                 12.4.          Прямо заборонено використовувати контент з Сайту та Сторінки  без згоди власника або адміністратора сторінки для розміщення на інших сторінках в соціальних мережах чи сайтах в мережі “Інтернет”.

                 12.5.          Всі матеріали контенту (фото, відео, зображення, креслення і т.д.), надані Продавцем Покупцеві в процесі взаємодії є результатом інтелектуальної діяльності Продавця.

                 12.6.          Покупець дає згоду на використання свого фото-відео-зображення, відгуків про придбаний товар та інших даних, які були отримані Продавцем під час продажу Товару. У разі незгоди Покупця з використанням його зображення чи інших даних, він зобов'язаний повідомити про це Продавця.

 

 1. Застереження про обробку персональних даних 

                 13.1.          Персональні дані обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297- VI «Про захист персональних даних» та Політики конфіденційності.

                 13.2.          Персональні дані зазначені Покупцем, обробляються “як є” в процесі обробки замовлень, до яких включаючи але не обмежуючись відносяться: прізвище, ім'я, стать, контактний номер телефону, місто, відділення доставки, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки товару), а також адреса електронної пошти.

                 13.3.          Обробка персональних даних Покупця здійснюється у відповідності до законодавства України. Покупець дає Продавцю право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням йому послуг, обумовлених цим Договором, в тому числі у цілях отримання ним рекламних повідомлень про товар, який реалізується інтернет-магазином. Відтак, обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібна. Строк використання наданих персональних даних – безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, добровільно надані ним та/або третіми особами під час оформлення замовлення і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

 

Онлайн-магазин “Парада”

ФОП Щербатова Людмила Вітольдіївна

РНОКПП: 2250009866

e-mail: mod@ua-parada.com